SPARK Challenge (2/3): oplossing voor (bouw)afvalstromen

Summary
Oplossing bedenken voor (bouw)afvalstromen
MATCHED
This challenge has been matched
SPARK Challenge (2/3): oplossing voor (bouw)afvalstromen
MATCHED
challenge

DEADLINE 04 OKTOBER 2021

Doe je mee aan de SPARK Challenge Close the Loop met een prijzenpakket van € 1500 cash en vouchers ter waarde van € 5000,- om tot implementatie te komen?  Stuur op maximaal 1 A4 jouw idee in.  Gemakkelijk en laagdrempelig. 

Binnen de SPARK Challenge Close the Loop zijn er drie thema’s waarop jij jouw idee kunt indienen. Kun jij afvalstromen, verpakkingen voor voedsel of ander gebruik opnieuw ontwerpen? Het voortbestaan van de wereld is van belang. Deze uitdaging focust zich op bouw afvalstromen.

(BOUW) AFVALSTROMEN

Welke oplossing bedenk jij zodat afval (op de bouwplaats) kan worden verminderd?
Om te voorkomen dat (schaarse) grondstoffen uitgeput raken moeten we anders omgaan met materialen. Dat moet in vele sectoren zoals in de industrie, retail, schoonmaak en de bouw. 

Op een bouwplaats zijn veel partijen actief. Naast de aannemer zijn dit bijvoorbeeld toeleveranciers, onderaannemers en logistieke vervoerders. Al met al wordt er jaarlijks zo’n 22,5 miljoen bouw- en sloopafval geproduceerd. Er wordt wel al veel gerecycled tijdens een sloop- en bouwproces, maar dit leidt voornamelijk tot laagwaardige producten zoals granulaat. De uitdaging voor de bouwsector is om tot meer hoogwaardige recycling en hergebruik te komen, zoals recycling van beton of betere recycling van hele onderdelen met behulp van urban mining. Hergebruik van (bouw)materialen bespaart enorme hoeveelheden primaire grondstoffen en voorkomt grote hoeveelheden CO2-uitstoot.

Meer informatie/ idee inzenden
Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?