De circulaire schatkist in de ondergrondse infrastructuur

De circulaire schatkist in de ondergrondse infrastructuur
library

In Nederland is het bijna net zo druk onder de grond als boven de grond. Een fijn gemaasd net van kabels en leidingen die er dag en dag uit voor zorgen dat alle bedrijven en huishoudens van stroom, gas, water en internet worden voorzien.

Circulaire kansen ondergrondse infrastructuur

Een prachtige maatschappelijke functie, maar ook een enorme schatkist aan materialen die de grond ingaan. En soms na levensduur maar blijven liggen, verweesd en verwaarloosd. Een uitgelezen circulaire kans dus in deze keten!  

Keten innovatieprogramma

Die circulaire kans zagen de deelnemers aan het keten innovatieprogrammaLeiding op Circulariteit” ook wel. In zo’n anderhalf jaar tijd werkte een groep van zo’n twaalf ketenpartners aan drie concrete innovatieprojecten om de circulaire economie in de ondergrondse infrastructuur te versnellen.

Ze werkten aan het ontwerp van een circulaire kabel, zochten uit hoe zij vanuit hun inkooporganisaties de markt zo goed mogelijk konden bevragen op functionaliteit en brachten in beeld wat er voor nodig is om – als die ondergrond opengaat voor herstelwerkzaamheden – ook afgedankte kabels en leidingen terug te nemen voor hoogwaardige verwerking.

De opbrengst

Innovatie in de keten is alleen haalbaar met een gezamenlijke aanpak. Een gedeelde ambitie en de bereidheid van ketenpartners om tijd en openheid te investeren om samen aan de slag te gaan. Samen werken aan projecten, samen leren, fouten maken en groeien.

En dat levert niet alleen nieuwe inzichten op projectniveau, maar ook resultaten voor de deelnemende bedrijven. “Circulair productontwerp staat nu op de agenda van al onze gesprekken met de technologen, inkoop en asset managers van de netwerkbedrijven. En diezelfde gesprekken moeten wij als producent voeren met onze materiaalleveranciers”, licht deelnemer Frank Middel van Prymian toe.

Ook in de keten zelf zijn stappen gezet, een noodzakelijke om echt tot verandering te komen. “De cross-sectorale aanpak is in mijn optiek de enige manier om flinke stappen te zetten op weg naar een circulaire economie. Ieder heeft een stukje van de puzzel in handen, we hebben elkaar nodig voor de hele puzzel. Dat is in dit traject gefaciliteerd”, aldus Ruud van Nieuwenhuijze van Brabant Water.

Het leerproces van deze keten lees je in de bijlage: de project history “Leiding op Circulariteit”. 

Leiding_op_Circulariteit_deft.pdf
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this library

Do you want to comment on this library-item?