RWS, ProRail en BAM Infra werken aan afvalvrije bouwplaats

uitdaging

Rijkswaterstaat, ProRail en BAM Infra zijn van start met de pilot “Afvalvrije bouwplaats voor Zero Waste”. Gezamenlijk willen de drie initiatiefnemers afvalstromen verkleinen, duurzame materialenkeuzes stimuleren en nieuwe waardevolle reststromen ontdekken op de bouwplaats.

Afvalstromen in kaart

In de bouw- en sloopwereld komen grote hoeveelheden afval vrij. Meer dan de helft van alle grondstoffen in Nederland wordt gebruikt in de bouw. In dit nieuwe project willen de initiatiefnemers daar verandering in brengen. Het doel is om inzicht te krijgen in welke materialen worden gebruikt in de grond-, weg- en waterbouw (GWW), en hoe afvalstromen bij bouwprocessen terug te dringen zijn tot mogelijk ‘Zero Waste’. Om te beginnen brengen de initiatiefnemers daarom bij een representatief infraproject in kaart welke materialen worden gebruikt in het bouwproces. De basis hiervoor is een registratie van alle afvalstromen, in combinatie met de plek waar deze in de huidige situatie naar toe gaan.

Kleinere afvalberg op de bouwplaats

De komende maanden staan in het teken van data-analyse en het in kaart brengen van welke afvalstromen dit precies zijn. Om vervolgens de vraag te kunnen beantwoorden: hoe kun je met deze kennis de afvalstromen verkleinen en de bouwplaats afvalvrij maken?

Dat werpt vragen op over de materiaalkeuzes in de ontwerpfase en realisatiefase. Wellicht is het mogelijk ook te kiezen voor hernieuwbare of herbruikbare materialen, en zo bepaalde (toekomstige) afvalstromen voorkomen. Daarnaast zijn waarschijnlijk reststromen opnieuw in te zetten. Het onderzoek dient dan ook inzicht te verschaffen in de mogelijkheden voor hergebruik en waar het kan upcycling van specifieke afvalstromen. Vaak is downcycling een trend, maar zijn er nog nieuwe waardevolle reststromen te ontdekken in ons afval?

Uitdaging

De gezamenlijke uitdaging is: het creëren van een afvalvrije bouwplaats. De komende maanden gaan de initiatiefnemers, met behulp van Solve, de mogelijkheden onderzoeken op verschillende niveaus. Van ontwerp, tot realisatie tot sloop: hoe zijn slimme materiaalkeuzes te maken en zo de afvalstromen bij infraprojecten te verkleinen? En welke reststromen zijn opnieuw in te zetten? Insteek is de bevindingen te presenteren in een adviesrapport, dat kan worden gedeeld met andere organisaties. Zo kunnen we gezamenlijk leren en werken aan meer afvalvrije bouwplaatsen.

Wil je meer weten over de afvalvrije bouwplaats? Houd ons project dan in de gaten op futureproof.community!  

 

Voorgestelde oplossingen (0)

Twitter
Twitter LinkedIn™ Facebook Google+
Geschreven door Suzanne van Huijgevoort op 10-10-17

Wil jij op deze uitdaging reageren?

Laatste reacties